Korting op het ondernemersabonnement van Advocatenkantoor BOJA

Als ondernemer krijg je met diverse wetgeving te maken. Hierdoor kunnen juridische vragen rijzen. Vragen ten aanzien van bijvoorbeeld debiteuren die niet betalen, over het beëindigen of aangaan van bepaalde overeenkomsten, over afspraken die niet nagekomen worden of over personeel.

 

Voor kleine ondernemers die regelmatig advies van een advocaat nodig hebben, maar niet voor elk advies apart wensen te betalen, bestaat het ondernemersabonnement. Je betaalt een vast bedrag per jaar waarvoor je onbeperkt telefonisch advies van een advocaat krijgt. Ook valt het kosteloos screenen van algemene voorwaarden en korte contracten (zoals bijvoorbeeld een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomst of overeenkomst van opdracht) hieronder.

 

Door de drempel te verlagen om contact op te nemen met een advocaat, kunnen veel problemen voorkomen worden, wat de ondernemer ten goede komt. Voorkomen is namelijk beter dan genezen.

 

De kosten voor dit abonnement bedragen normaal €50,– exclusief btw per maand. JBN leden kunnen dit abonnement echter afsluiten voor een bedrag van €40,– exclusief btw per maand. Bij de opdracht hiertoe dient aangegeven te worden dat je gebruik wenst te maken van de JBN-actie.

 

Voor meer informatie kun je uiteraard contact met Advocatenkantoor BOJA opnemen of de website www.advocatenkantoorboja.nl raadplegen.